خانه

نمایندگان

تماس با ما

درباره ما

خدمات

سوالات متداول

آقای محمد ذاکر

 

رئیس هیات مدیره

 

پست الکترونیک:

info.iran [AT] zalcompany.com

 

شماره تماس:

+98 912 159 3269

آقای علی نادعلی زاده

 

مدیرعامل

 

پست الکترونیک:

ali [AT] zalcompany.com
 

شماره تماس:

3338 607 539 90+

__________________

 

آقای مِحمِت اِرگون

 

هماهنگ کننده

 

پست الکترونیک:

info [AT] zalcompany.com

شماره تماس:

4408 954 535 90+

 

آقای محمد صادق نادعلی زاده

 

مدیرعامل

 

پست الکترونیک:

info [AT] zalcompany.com

شماره تماس:

  8164 207 925 7+

آقای بهمن مسرت بخش

 

مدیرعامل

 

پست الکترونیک:

usa [AT] zalcompany.com

شماره تماس:

2826 439 408 1+

 

سایتهای مرتبط  |  بخش ویزا |  کانال تلگرام  | تماس با ما

تمامی حقوق متعلق به شرکت زال می باشد.